Přejeme Vám krásné a požehnané Vánoce

Pěvecký sbor