PF 2019

Pěvecký sbor

PF 2019

Děkujeme vám všem za podporu v roce 2018 a přejeme, aby byl pro vás rok 2019 plný barev, zdraví, štěstí a hudby, nejlépe té sborové